De Dryfast ventilatoren

Goed ventileren is belangrijk voor een prettig werkklimaat. Door het ventileren van ruimten worden schadelijke stoffen zoals kwartshoudend stof, lasrook, verfdampen, koolmonoxide en koolzuurgas afgevoerd. Ventilatoren worden niet alleen toegepast voor het afvoeren van schadelijke stoffen, maar ze worden ook veelvuldig toegepast bij droogprocessen, het verwarmen of beluchten van b.v. kruipkelders, het ontluchten van b.v. waterzuiveringsinstallaties en in combinatie met een stofzak voor stofafzuiging in de bouw.
 

Drogen

Bij het drogen is het voor het droogproces beter om de lucht in beweging te houden zodat het vocht op een natuurlijke manier kan verdampen en er geen hoeken ontstaan waar zich vocht kan ophopen. Door de inzet van een bouwdroger samen met een ventilator wordt het uitdampen van het te drogen materiaal versterkt en op deze manier gaat de capillaire werking in het materiaal niet verloren, zoals kan gebeuren bij droging d.m.v. verwarming. Bij grote ruimten met vochtproblemen worden vaak grote axiaal ventilatoren opgesteld om zo veel lucht te circuleren. Bij het drogen van landbouw-producten, zoals graan en aardappelen, moet veel weerstand overwonnen worden zodat men daar een centrifugale of radiale ventilator inzet.
 
Verwarmen
Bij het verwarmen kunnen ventilatoren op diverse manieren toegepast worden n.l:
  • Door de warme lucht over een grote oppervlakte te verspreiden, denk hierbij aan verdeling over verschillende ruimten. Hiervoor worden radiaal ventilatoren gebruikt omdat veel druk nodig is om de lucht te verdelen.
  • Door bij hoge ruimten de warme lucht die opstijgt weer naar beneden te drukken, om brandstof te besparen maar ook om een goede luchtcirculatie te realiseren.
 
Koelen / evenenementen
Axiaal ventilatoren worden ook veel toegepast voor het koelen van de werkplek in grote fabriekshallen. Door luchtverplaatsing kan het vocht beter en sneller verdampen van de huid van de werkende mens, waardoor er een verkoelend effect optreedt. Ook kan warme lucht afgevoerd cq koelere lucht toegevoerd worden in een ruimte. Ook worden de Dryfast ventilatoren gebruikt om verkoeling te geven in feesttenten, op overdekte podia en zelfs in discotheken in een warme periode. De Dryfast ventilatoren worden ook door fotograven en op filmsets gebruikt voor allerlei wind/storm effecten. Op de afbeelding hiernaast ziet u een z.g. stormwand, gecreëerd met 16 stapelbare ventilatoren model TTV20000, met een oppervlakte van 16 m² en een totale luchtverplaatsing van wel 320.000 m³.

Ontluchten / beluchten
Bij het ontluchten of beluchten van ruimten waarin gewerkt wordt, kunnen ventilatoren ingezet worden om giftige dampen, stof en andere schadelijke stoffen af te voeren of om veel verse lucht toe te voeren, om zo een veilige werkplek te kunnen garanderen.Ontluchten, beluchten en filteren wordt veel toegepast bij bouwwerkzaamheden waar kwartsstof en andere kwalijke stoffen vrijkomen. Naast de bouw wordt er in de industrie ontlucht en belucht bij waterzuiveringen, tunnels, vrieswerkzaamheden met stikstof en kelders of kruipkelders. In veel van deze gevallen heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het gebruik van ventilatoren verplicht gesteld.
 
Stofafzuiging / opvang
Goede arbeidsomstandigheden verminderen de kans op gezondheidsproblemen, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Ze dragen ook bij tot een verbetering van de motivatie en productiviteit van werknemers. De Arbowet schrijft voor dat problemen met betrekking tot stof bij de bron aangepakt dienen te worden en de keuze van materiaal moet gebaseerd zijn op een reductie van kwartsstof. In de bouwfase kan men zoeken naar andere bouwmaterialen en stofafzuiging monteren op boormachines en andere apparatuur. Bij sloop en of renovatie ligt dit echter vast en zal de oplossing gezocht moeten worden in reductie van de stofconcentratie. Stof komt vrij bij: slijpen, frezen, boren, zagen, hakken, schuren, stralen maar ook bij algemene werkzaam-heden zoals vegen, borstelen en gevelreinigen. Om problemen met stof op te lossen, kunnen westofopvangzakken gebruiken. Deze stofopvangzakken voldoen aan de strengste eisen van de arbeidsinspectie die op dit moment hieraan worden gesteld. De stofzak is eenvoudig te monteren en te reinigen zodat hij meerdere keren gebruikt kan worden.Andere voordelen zijn:
  • stofafzuiging geeft minder overlast en rommel
  • stofafzuiging verhoogt de productiviteit door de betere werkomstandigheden
De stofzakken voldoen aan de huidige eisen die de arbeidsinspectie stelt aan de ventilatie op de werkplek. In het kort houd het in dat de test is gedaan volgens DIN-EN 60335-2-69 (L). De uitkomst van deze test was: MAK waarde 0,1 mg/m³ met een maximale doorlaat van 0,5 %.
 
Apparaatkeuze
Om veel lucht te verplaatsen maken we gebruik van axiaal ventilatoren met over het algemeen een hoge luchtopbrengst, maar met weinig druk zodat hierop een beperkt aantal slangen kan worden aangesloten. Hierbij kunt u denken aan de TTV4500 en de TTV7000. Om druk op te bouwen passen we de centrifugaal ventilator toe, met naar verhouding minder luchtopbrengst maar met meer druk. Hier kunt u meer slangen op aansluiten en de lucht over een grote afstand verplaatsen. Denk hierbij aan de TFV 100, de TFV300 en de TFV800. Om te bepalen welke capaciteit en type ventilator u nodig heeft is het belangrijk te weten wat de inhoud van de ruimte is in m3 en waarvoor de ruimte dient. Heeft u behoefte aan advies of meer informatie, dan kunt u altijd contact met ons opnemen of een contactformulier invullen op onze site.

 

 

Please select your language

Schrijf u in en mis geen enkele update of relevante aanbieding meer!

Geef hieronder uw interesses op en wij houden u op de hoogte met deze relevantie informatie.

  • Aanbiedingen en acties
  • Branche gerelateerde informatie
  • Instructievideo's
  • Nieuwe blogs
Houd mij op de hoogte