Hoe kunt u veilig werken met gevaarlijke stoffen in bouw?

Gepubliceerd op 24-09-2018   |   Door Hans Scholl
Hoe kunt u veilig werken met gevaarlijke stoffen in bouw?

Herkent u het volgende? U heeft een mooie (renovatie) klus binnengehaald, zodra u hiermee begint moet het één en ander natuurlijk eerst worden uitgebroken, voordat u aan het renoveren kunt beginnen.
 
Bij dit hak en breekwerk komt nog altijd veel gevaarlijke (fijn)stof vrij, iets wat voor uzelf of uw medewerkers een zeer nadelige invloed heeft op de gezondheid. Naast de bedreiging voor de gezondheid, veroorzaakt stof in de woning ook nog altijd irritatie bij de opdrachtgever. Dit is natuurlijk iets wat u liever wilt voorkomen. 
 
Vanuit de overheid wordt er veel aandacht gegeven aan het probleem van (gevaarlijke) stoffen tijdens diverse werkzaamheden en de daaruit voortvloeiende gezondheidsproblemen. Er kunnen dan ook controles worden uitgevoerd in de bouw om te kijken hoe er wordt omgegaan met deze gevaarlijke stoffen. Belangrijk hierbij is natuurlijk hoe u zichzelf en andere beschermt tegen het de stoffen. Als u hier niet op de juiste manier mee omgaat, kunnen hier zelfs boetes voor worden gegeven!
 
Maar nu eerst even ter verduidelijking…
Wat verstaan we onder gevaarlijke stoffen?
Gevaarlijke stoffen zijn vaak stoffen die we niet eens kunnen zien of ruiken, of waarvan we misschien niet verwachten dat ze zo schadelijk kunnen zijn. Fijnstof is hier één van, de deeltjes zijn zo klein dat onze neus, keel en mond ze niet kunnen tegenhouden tot diep in onze longen door te dringen.
 
Minder lang leven door fijnstof
Fijnstof is één van de meest schadelijke vormen van luchtverontreiniging, het kan namelijk leiden tot hart- en longziekten, bronchitis en astma. Volgens schattingen zorgt het fijne stof voor 13.000  Belgen die vroegtijdig overlijden.
 
Epidemiologen becijferden dat we in Vlaanderen gemiddeld 13,2 maanden  minder lang leven door chronische blootstelling aan fijnstof. Dit is het hoogste cijfer in Europa, het gemiddelde is namelijk acht maanden. Daarnaast word fijnstof ook geclassificeerd als kankerverwekkend.
 
Hoe kun je veilig werken met deze gevaarlijke stoffen?
Om de kans op beroepsziektes zoveel mogelijk te beperken is het van belang dat er op de juiste manier wordt omgegaan met gevaarlijke stoffen. Door de manier van werken te veranderen, kunnen we de stofproductie verminderen, denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van bronafzuiging (stofafzuiging op de machine). Echter, de praktijk leert dat dit niet in alle gevallen voldoende is. Neem bijvoorbeeld het weghakken van tegels, muurdelen of het slopen van een plafond, hierbij komt veel stof vrij dat zich niet eenvoudig laat ‘vangen’ door een stofzuiger.

Wat kan Dryfast hierin voor u betekenen?
Dryfast levert al jaren apparatuur voor stofbeheersing die gericht is op het afvoeren van ‘achtergrond’ stof. Dit is stof dat zich in de ruimte ophoopt en in normale situaties, waarbij er geen onderdruk wordt gecreëerd, zich altijd verplaatst naar aanliggende ruimtes.
 
De oplossing om ervoor te zorgen dat stof zich niet meer zal verplaatsen, is het op onderdruk brengen van de ruimte waarin wordt gewerkt. Deze manier levert dan ook de volgende voordelen op:
  • Door het onderdruk principe goed toe te passen zult u in de ‘vervuilde’ ruimte véél schoner kunnen werken. PBM’s zijn hierdoor veel effectiever en zodoende krijgt u veel minder schadelijke stoffen binnen, wat uiteraard een groot voordeel oplevert voor uw eigen gezondheid en dat van de medemens.
  • Door de grote hoeveelheid lucht wat afgevoerd en gefilterd wordt uit de ruimte, zal er weer zuivere lucht de ruimte ingezogen worden. Dit genereert een mooi en verkoelend effect bij warm weer!
  • Onderdruk zorgt ervoor dat stof wat zich in de ruimte bevind, zich niet kan verplaatsen naar aanliggende ruimtes. Dit voorkomt veel schoonmaakwerk en ergernis van de opdrachtgever.
  • Door het constant afvoeren van vervuilde lucht kunt u langer in de ruimte blijven waardoor het werk door kan gaan, dit scheelt dus kostbare tijd.
  • Dit alles resulteert altijd in een stukje positieve mond-tot-mond reclame voor uw bedrijf.
Houd er rekening mee dat niet alleen PBM’s of alleen de apparatuur van Dryfast zorgen voor bescherming tegen gevaarlijke stoffen, het is juist de combinatie die zo ontzettend belangrijk is!
 
Trainingen
De grote vraag is ‘’hoe ga ik nu op deze manier het stofprobleem het hoofd bieden?’’. Wij willen u hiermee graag verder helpen en geven trainingen op o.a. het gebied van stofbeheersing. Tijdens deze trainingen gaan wij dieper in op wat kwartsstof nu precies doet met uw gezondheid en hoe u daar effectief mee om kunt gaan.
 
Dryfast producten voor stofbeheersing
Om deze manier van stofbeheersing te lijf te gaan, levert Dryfast een breed assortiment aan producten die stuk voor stuk hun eigen inzetgebied hebben. Zo hebben wij bijvoorbeeld voor de renovatiemarkt,  waarbij de ruimtes niet groter zijn dan ca. 120 m³, het veelgebruikte en in de praktijk bewezen stofset DAF2500LSAU/10. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een hogedruk ventilator in combinatie met een luchttranssportslang en een F7-stoffilterzak.
 
Naast diverse oplossingen met (hoge)druk ventilatoren van verschillende capaciteiten zijn er ook diverse oplossingen met units, waarbij de ventilator met diverse filters in één machine zijn verenigd, dit zijn de machines uit onze TAC-serie. Het grote voordeel van deze TAC-serie afzuigunits is de flexibiliteit en inzetbaarheid, de filtercombinatie kan per opdracht naar wens worden samengesteld. Denk hierbij aan de inzet in bouw gerelateerde toepassingen waarbij filtering op F7 vaak voldoende is of in ziekenhuizen of cleanrooms waarbij de filterklasse HEPA een vereiste kan zijn.
 
Wilt u op de hoogte blijven van onze producten en relevante informatie?
Meld u zich dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief!
 
 

 

Vind je dit een interessant artikel? Deel het met anderen!

   
Please select your language

Schrijf u in en mis geen enkele update of relevante aanbieding meer!

Geef hieronder uw interesses op en wij houden u op de hoogte met deze relevantie informatie.

  • Aanbiedingen en acties
  • Branche gerelateerde informatie
  • Instructievideo's
  • Nieuwe blogs
Houd mij op de hoogte